Mensen verzorgen alsof het je eigen familie is ...

B-Care

Welkom bij B-Care
Thuisverpleging met een hart

Net ontslagen uit het ziekenhuis? Je bent ziek en herstellend en wilt thuis geholpen worden? Je bent tijdelijk of chronisch minder valide en hebt nood aan verzorging? Je moet bloed laten afnemen voor analyse maar bent moeilijk te been om naar huisarts of labo te gaan?

Met onze diensten willen we ervoor zorgen dat U zelfstandig kan blijven in uw eigen vertrouwde omgeving.

Dankzij onze ervaring in de thuisverpleging garandeert onze groep u een professionele verzorging met een persoonlijke benadering. Onze groepspraktijk, B-Care, werkt met zelfstandige verpleegkundigen olv Erik Debie. Iedereen binnen onze praktijk volgt op regelmatige basis voortgezette opleidingen, met kennis van de laatste ontwikkelingen en technieken.

Wij staan in voor alle verpleegkundige zorgen die thuis uitgevoerd kunnen worden. Of het nu gaat om basiszorgen zoals wassen, kleden, inspuitingen, wondzorg ... of meer gespecialiseerde zorg zoals daar zijn: sondevoeding, infuustherapie, chemotherapie, palliatieve zorg, complexe wondzorg, diabetesbegeleiding, medische pedicure, manicure …

Regelmatig zijn er overlegmomenten tussen de verpleegkundigen die betrokken zijn bij uw verzorging. Zo blijft iedereen op de hoogte, en kunnen wij onze handelingen op elkaar afstemmen.

Verder werken wij samen met alle mutualiteiten, huisartsen en/of ziekenhuizen en zijn wij voor iedereen, ongeacht de leeftijd, toegankelijk. Onze diensten worden integraal door uw mutualiteit gedekt, zonder enige wachttijd.

Wanneer u ons contacteert, helpen wij u dezelfde dag nog verder. Wij zijn dan ook steeds bereikbaar, 7 dagen op 7, 24 uur op 24. B-Care is actief in de gemeenten Niel, Schelle, Hemiksem en Aartselaar.

Onze troeven

 • Geen wachtlijsten:
  meteen de zorg waar u nood aan heeft.
 • Bereikbaarheid:
  24/24 en 7/7, gedurende het volledige jaar.
 • Flexibiliteit:
  wij houden rekening met de noden van onze patiënten en passen onze huisbezoeken aan.
 • Kwaliteit:
  wij bieden de beste zorgen en hebben heel wat kennis en ervaring in huis.
 • Communicatie:
  wij hechten heel veel belang aan een goede communicatie met de patiënt en zijn omgeving maar eveneens met alle betrokken artsen en andere zorgverleners.
 • Persoonlijke verzorging:
  wij zorgen ervoor dat u steeds bezoek krijgt van eenzelfde verpleegkundige, die perfect op de hoogte is van uw historiek en uw medische klachten.

© B-Care ... Thuisverpleging met een hart!